index

En aquest bloc trobareu un recull de documents relatius a l’ESDAP. Aquest documents són d’obligatòria lectura i us orientaran en qüestions administratives i burocràtiques durant els vostres estudis a l’ESDAP.

1. Criteris a tenir en compte a l’ESDAP en general i a la matrícula en particular

2. Presencialitat en assignatures pendents

3. Reconeixement de crèdits (antiga convalidació)
3.1. Explicació 1
3.2. Explicació 2
3.3. Per alumnes provinents de CFGS

4. Sol.licituds
4.1. Sol.licitud de reconeixement de crèdits
4.2. Sol.licitud genèrica
4.3. Sol.licitud de certificat

5. Normativa de permanència i matrícula

6. Acreditació de llengua estrangera

7. Exempcions i bonificacions

Advertisements